OPATROVANIE SENIORKY

Do malebnej dedinky Bischbrunn hľadáme opatrovateľku k 87 – ročnej milej pani, ktorá býva v dome, kde má opatrovateľka zabezpečenú samostatnú izbu aj pripojenie na internet. Deti pacientky žijú v tom istom dome na poschodí. Opatrovateľka, ktorá nastúpi na túto pozíciu a nájde novú opatrovateľku na ďalšiu z našich pozícii (na ktorú nastúpi), získa FINANČNÚ ODMENU.

Stupeň ošetrenia: úroveň požadovaného ošetrovania bola u pacientky klasifikovaná na úrovni 4.

Zdravotný stav: pacientka prekonala porážku, je inkontinentná (potrebná výmena plienok), má zavedený vývod (ošetruje dcéra pacientky, nie opatrovateľka) a trpí problémami s chrbticou. DUŠEVNE JE ÚPLNE V PORIADKU.

Pohyblivosť: pacientka je odkázaná na invalidný vozík a pri vstávaní potrebuje pomoc, nakoľko stáť dokáže len krátko. Kúpeľňa je bezbariérová.

Opatrovateľka má na starosti starostlivosť o pacientku aj domácnosť. Nakupovanie majú však na starosti deti pacientky, v prípade potreby je v blízkosti pekáreň aj mäsiareň. Nočné vstávanie je potrebné z dôvodu polohovania pacientky.

Od opatrovateľky sa očakáva znalosť nemeckého jazyka aspoň na stredne pokročilej úrovni a skúsenosti s opatrovaním seniorov.

Dĺžka turnusu: 1 mesiac (základ); nástup: 31.08.2018

Ponúkaná mzda: 8,84 € (hod/brutto)

Orientačná čiastka za turnus do výšky 1 340 / 1 440 € vrátane diét a príspevku na cestovný lístok (pre bližšie informácie sa kontaktujte na uvedených tel. číslach). Vyššia čiastka za turnus je určená pre opatrovateľky, ktoré získajú na ďalšiu pozíciu našej agentúry novú opatrovateľku (svoju známu a pod.).

Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Koordinátorka T. Blašková: 0948 666 881, t.blaskova@vip-pflege.eu
Odd. náboru: 0948 688 777, 0948 719 494, nabor@vip-pflege.eu

Tešíme sa na spoluprácu!

Zdieľaj na