Mesiac: december 2018

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde