Deň: 7. marca 2019

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde