Deň: 4. júna 2019

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde