Deň: 2. júla 2019

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde