Kategória: Priemysel, výroba

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain