Podmienky používania

REGISTRÁCIA na stránke je zadarmo, taktiež môžete neobmedzene vkladať a inak upravovať svoje inzeráty.

 

Praca-job.sk je priestor na sprostredkovanie inzercie a predaj vecičiek, produktov pre zákazníkov a ich následné oslovenie užívateľmi webu.www.praca-job.sk je sprostredkovateľom inzercie vecičiek na stránke a nezodpovedá za obsah a pravdivosť údajov.

Info a podmienky

Pre pridanie inzercie práce na stránke praca-job.sk je potrebné zaregistrovať sa ako užívateľ webu.
Zákazníci v prípade záujmu o vaše vecičky, vás budú kontaktovať kontaktným formulárom pod inzerátom /poslať správu inzerentovi/.

-platnosť inzerátu na stránke je neobmedzená, pokiaľ ju inzerent neodstráni

-počet inzerátov je tiež neobmedzený

Registrovať sa na stránke môžu fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov.
Registráciou na stránke dávate súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania webovej stránky a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na stránke (zdieľanie údajov ako meno, adresa vo vzťahu Kupujúci Predajca-Zákazník).

Po registrácií a prihlásení na svoj účet, profil môžete okamžite využívať a pridávať, upravovať i mazať svoje vecičky.Na jednu emailovú adresu môžete registrovať len jeden účet.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového portálu www.praca-job.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše súkromie plne rešpektujeme a uisťujeme Vás, že s Vašimi súkromnými údajmi pracujeme zodpovedne, citlivo a hlavne v súlade s platnou zákonnou úpravou, rešpektujúc Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Praca-job.sk si uplatňuje právo používania vašich fotografií, obrázkov inzercie  zverejnených na stránke, ktoré slúžia na reklamné účely na sociálnych sieťach a pod.

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácií, sú úplne dôverné, nie sú nikde zverejňované a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám.

Pri akomkoľvek porušovaní podmienok na stránke, hláste to prosím adminovi stránky…


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke praca-job.sk.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii a vytvorenia účtu na praca-job.sk., s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Registráciou na stránke praca-job.sk inzerenti bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia “Podmienok používania” v znení platnom v deň registrácie.
Inzerenti prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasia.

Ďakujeme…